Mono

12 Kings Court
King Street
Glasgow
Lanarkshire
United Kingdom
G1 5RB


THU
30 MAR 2017
Francois & The Atlas MountainsMono, Glasgow
7.30 pm£11.00
THU
25 MAY 2017
Lisa MitchellMono, Glasgow
Doors 7:30pm£10.00
MON
29 MAY 2017
Elephant StoneMono, Glasgow
HeliconDoors 7:30pm£5.00