THU
11 AUG 2016
I Declare War Audio, Glasgow
Aegaeon, A Night In Texas & Monasteries6.30pm£10.00
TUE
22 NOV 2016
SoilCathouse, Glasgow
Saliva, Sons of TexasDoors 7.00pm£16.50